Игри

Информация за страница Старосел

        В южната част на страната, в област Пловдив, се намира едно от най-известните курортни села у нас – Старосел. То спада към област Пловдив, втората най-голяма след столичната, като селото става световно известно през последните години. Основен принос в тази насока има известният наш археолог д-р Китов, като откритията му са от епохата на траките. Под южните склонове на Същинска Средна гора се намира основната част от селото, а това се пада точно в централната част на хисарската община. Меките склонове на планината формират релефа и му придават традиционен за региона облик, а измерената надморска височина е приблизително 300 метра. Алексица и Фенера съответно с височини от 1530 и 1450 метра са двата най-високи върха до селото, което постепенно нагоре преминава в териториите на Горнотракийската низина. Климатът може да се определи най-точно като преходен, защото в отделните части преобладават различни негови явления. Например силно се усеща влиянието от Средиземноморието, тоест субтропичният климатичен характер.

       Според археологическите открития около село Старосел на негово място през пети век преди Новата ера там е съществувало селище от тракийски тип. Нещо повече, въпросното селище просъществува и по времето на Втората българска държава, което се дължи на богатството му и могъществото, с което разполагали местните владетели аристократи. По тези места през 15-ти век се заселват днешните преселници в населеното място, което за известен период е известно като Еникьой. В епохата на Българското възраждане в селото възниква килийно училище – това се случва през 1798-ма година, като по това време е построена малка и вкопана в земята църква. След това царигадските власти официално дават разрешение за строеж на нов и по-голям храм. Това става през 1819-та година, но поради погромите от Априлското въстание, нанесени от башибозушките отряди на турците, храмът не просъществува по-дълго. Близо 2 000 души от български произход населяват селото преди въстанието, а заедно с тях съжителстват и известен брой представители на ромското население. Последните се препитават предимно с два занаята – железарство и коване. Река Пясъчник, минаваща през селото, е място за разположение на 17 мелници и пет тепавици, което съвсем заслужено придава на мястото централен и стопански облик.

      Със своите триста къщи, Старосел се отличавало и с многото на брой работилнички за материали и пособия за коли. Не бива да забравяме и местата, където се варяли розите и от тях се добивало масло. На същото това място е разположен и пазарът за едър рогат домашен добитък, а на два пъти населеното място е посещавано от Апостола на свободата Васил Левски. През 1869-та и после през 1871-ва той основава един от многото тайни революционни комитети. Когато избухва най-кървавото в нашата история Априлско въстание, местните жители взимат дейно и активно участие в борбите с турците. Въстаналите селяни успяват да вземат живота на 53-ма от своите палачи, а след погромите оцелелите хора се установяват на временен лагер на Дутова поляна. Родителите превозват себе си, децата си и своята покъщнина предимно с волски каруци, а после от временния пункт всички се събират на голяма група и потеглят към друг важен град за въстанието – Копривщица.

eXTReMe Tracker